SPECIFIKACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

- galvanickým zinkováním se upravuje více než polovina ocelových povrchů určených pro galvanické pokovování

- galvanické zinkování ve slabě kyselé zinkovací lázni hromadným i závěsovým způsobem

- doba ochranného působení zinkových povlaků je úměrná její tloušce

- zinkové povlaky jsou nanášeny dle platných norem ČSN EN ISO 2081 a ČSN EN 1403

 

SPECIFIKACE DÍLŮ:

- závěsové zinkování (díl s maximální hmotností 20 kg, cena za plochu)

- hromadné (bubnové) zinkování (spojovací materiál apod., cena za hmotnost)

 

SPECIFIKACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

- chromát se nanáší na zinkový povlak pro zlepšení jeho vlastností, změnu barvy a zvýšení korozní odolnosti

- chromát vytváří vhodnou mezivrstvu pod nátěry

- chromát se vyznačuje tzv. “samohojivým efektem” – drobné poškození chromátové vrstvy se částečně regeneruje a tím se udržuje vysoká hodnota ochranného účinku

 

ŽLUTÝ CHROMÁT:

(dle ČSN ISO 4520 – třída: 2, označení: C, typický vzhled: žlutě duhový)

- značná korozivní odolnost (včetně proti parám organických sloučenin)

- tloušťka chromátu 0,1 – 2 µm

- specifikace dílu: max. (1100 x 800 x 700) mm

 

OLIVOVÝ CHROMÁT:

(dle ČSN ISO 4520 – třída: 2, označení: D, typický vzhled: olivově zelený)

- vysoká korozivní odolnost (vhodný pro tropické a velmi korozivní prostředí, vojenské zakázky)

- tloušťka chromátu 1 – 5 µm, – specifikace dílu: max. (600 x 300 x 600) mm

 

ČERNÝ CHROMÁT:

(označení: F, typický vzhled: černý)

- dobrá korozivní odolnost (možnost utěsnění černým lakem pro zvýšení korozní odolnosti)

- tloušťka chromátu 0,1 – 1 µm

- specifikace dílu: max. (1100 x 800 x 700) mm

- chromáty lze stejně jako pasivace ošetřit bezbarvým utěsněním ⇒ iridiscence chromátů

 

SNÍŽENÍ VODÍKOVÉ KŘEHKOSTI (ODVODÍKOVÁNÍ)

- v různých fázích procesu galvanického zinkování oceli vzniká na povrchu dílů vodík

- děje se tak při moření, katodickém elektrolytickém odmašťování i při vlastním zinkování

- vodík může difundovat do základního materiálu a způsobovat značné pnutí

- na vznik vodíkové křehkosti jsou citlivé zejména kalené díly (při namáhání se mohou lámat)

- vhodnou tepelnou úpravou (temperováním při 200 – 220°C) lze dosáhnout značného vypuzení

- k dispozici máme dvě odvodíkovací pece

 

SPECIFIKACE DÍLŮ:

- závěsové zinkování: max. (1100 x 800 x 600) mm

- hromadné (bubnové) zinkování (do kapacity odvodíkovacího koše)

- hromadné (bubínkové) zinkování (do kapacity odvodíkovacího koše)

 

Copyright © 2017 Charlotte Vacková. All Rights Reserved.